مرور برچسب

ویروس_چینی

بخوانید دوس ندارم نشر دهنده اخبار بد باشم ، چون قطعا در سایر صفحات این اخبار رو …

?بخوانید? دوس ندارم نشر دهنده اخبار بد باشم ، چون قطعا در سایر صفحات این اخبار رو خواهید شنید و دید. ‌ روزانه صدها نفر در ایران جان خودشون رو بر اثر این از دست میدهند و هزاران نفر به سوگ عزیزانشان می نشینند. ‌ بعضی ها با رفتنشان چند صد…