مرور برچسب

وی چت

رفع آسیب پذیری امنیتی در وی چت

شرکت تنسنت مالک نرم افزار گپ وی چت از شناسایی آسیب پذیری خبر داده که باعث می‌شد محتوای گپ‌های کاربران در گوگل قابل جستجو باشد.