مرور برچسب

ژئوپارک قشم

میز تخصصی زمین _ گردشگری تشکیل شد

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت: میز تخصصی زمین_ گردشگری (ژئوتوریسم) در قالب کارگروه هم‌اندیشی با هدف تنوع‌بخشی به مقاصد گردشگری مربوطه و بهره‌مندی گردشگران از این محصول جدید تشکیل شد.