مرور برچسب

ژئوپلیتیک

شکست آمریکا در تشکیل ابرقدرت جهانی/ قدرت جبهه مقاومت رو به افزایش است

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: آمریکا در تشکیل تنها ابرقدرت جهانی و یا قدرت هژمون آمریکایی برای برتری قدرت اقتصادی، توانایی نظامی و رهبری و مدیریت سیاسی جهان حتی در مسائل ایدئولوژیک و فرهنگی جهان شکست خورده است.

ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای و جهانی مطرح است

دبیر علمی اولین همایش مجازی نقش و تبیین راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی در شکل‌دهی به ژئوپلتیک قرن پانزدهم شمسی با بیان اینکه امروز ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای و جهانی مطرح است، گفت: ساختار آینده جهان بر اساس اسلام شکل خواهد گرفت.

هیچ خطری مرزهای کشور را تهدید نمی‌کند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: با تمام توان در مسیر ایجاد امنیت و آرامش برای کشور تلاش خواهیم کرد و اجازه عرض اندام خارج از قوانین و مقررات بین‌المللی را به هیچ قدرتی نخواهیم داد.