مرور برچسب

ژنتیک انسانی

نقش علم ژنتیک در تشخیص هویت شهدای گمنام

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه استفاده از علم ژنتیک، تشخیص و درمان بیماری‌ها راحت‌تر می‌کند، گفت: تشخیص هویت شهدای گمنام با استفاده از ژنتیک انسانی یکی از دستاورد‌های «مرکز جامع ژنتیک نور» است.