مرور برچسب

ژنتیک

توانایی ایران در رمزگشایی نقشه ژنتیک انسانی/ استقلال علمی منشأ اقتدار یک ملت است

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه می‌توانیم نقشه ژنتیک انسانی را رمزگشایی کنیم، گفت: استقلال علمی منشأ اقتدار یک ملت است؛ زیرا علم سرمایه قابل انتقالی است و در محدوده مرز‌ها نمی‌توان آن را محدود کرد.