مرور برچسب

کارکنان

حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان خواهد بود

وی در این نشست خبری گفت: یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی که سالهای گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمی‌داد، کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده و متوسط دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری و در برخی سال‌ها با کاهش میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این مشکل…

افزایش حقوق کارکنان در سال آینده فقط ۲۰ درصد!

میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. پیگیری‌ها از لایحه مصوب دولت نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. و حق عائله‌مندی و…