مرور برچسب

کمیسیون برنامه و بودجه

جزئیات طرح مجلس برای کالاهای اساسی | یارانه کالا به چه خانوارهایی تعلق می‌گیرد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جزئیات طرح مجلس برای کالاهای اساسی، گفت: سقف یارانه کالایی خانوار پنج نفره و ۶۰۰ هزار تومان است و دولت به زودی فروشگاه هایی که تامین کالاهای اساسی مردم بر عهده دارد را مشخص و اعلام می کند.