مرور برچسب

کووید 19

استفاده از رپیدتست‌های ایرانی کرونا در کارآزمایی بالینی واکسن‌ها

یک ایمونولوژیست از تامین ۱۰۰ درصد رپیدتست‌های ایرانی توسط دانش‌بنیان‌ها خبر داد و گفت: کیفیت این نوع تست‌ها با نمونه‌های خارجی برابری کرده و در کارآزمایی بالینی واکسن‌های داخلی استفاده شد.
ادامه مطلب ...

استفاده از رپیدتست‌های ایرانی کرونا در کارآزمایی بالینی واکسن‌ها

یک ایمونولوژیست از تامین ۱۰۰ درصد رپیدتست‌های ایرانی توسط دانش‌بنیان‌ها خبر داد و گفت: کیفیت این نوع تست‌ها با نمونه‌های خارجی برابری کرده و در کارآزمایی بالینی واکسن‌های داخلی استفاده شد.
ادامه مطلب ...