مرور برچسب

گرانی مرغ

مرغ پرچم‌دار گرانی‌ها در بازار

بازار مرغ طی چند روز گذشته با افزایش قیمت شدید مواجه بوده که مرغداران مشکل تامین نهاده‌های دامی را عامل اصلی این التهابات عنوان می‌کنند.