مرور برچسب

گرانی مسکن

پشت پرده گرانی مسکن

در شهرهای کشور به‌ویژه در شهر تهران، مشکل اساسی این است که صدور جواز و پروانه ساختمان بسیار زمان‌براست و سازنده مسکن باید ماه‌ها منتظر بماند، دوندگی کند و از هفت‌خوان رستم عبور کند تا بتواند پروانه دریافت کند.به گزارش اقتصادنیوز به نقل از…