مرور برچسب

گردان های رزمی

پادگان‌های ارتش امن‌ترین و سالم‌ترین مراکز برای سربازان وظیفه است

معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه سربازان در ساعت‌های فراغت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای می‌شرکت می‌کنند، گفت: امروز ماموریت‌هایی در بخش‌های زمین، هوا، دریا برعهده سربازان است که در خط مقدم مقابله با تهدیدات قرار دارند و این دوران باید بستر…

پادگان‌های ارتش امن‌ترین و سالم‌ترین مراکز برای سربازان وظیفه است

معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه سربازان در ساعت‌های فراغت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای می‌شرکت می‌کنند، گفت: امروز ماموریت‌هایی در بخش‌های زمین، هوا، دریا برعهده سربازان است که در خط مقدم مقابله با تهدیدات قرار دارند و این دوران باید بستر…