مرور برچسب

گرمایش زمین

رکورد ذوب یخ در سردترین نقطه قطب شمال شکسته شد

بر اساس بررسی محققان دانشگاه واشنگتن، رکورد ذوب یخ‌های قطب شمال در منطقه‌ای موسوم به «آخرین حوزه یخی» که یخ‌های دریایی تابستانی در آن بیش از دیگر نقاط پابرجا می‌ماندند، شکسته شد.

رکورد ذوب یخ در سردترین نقطه قطب شمال شکسته شد

بر اساس بررسی محققان دانشگاه واشنگتن، رکورد ذوب یخ‌های قطب شمال در منطقه‌ای موسوم به «آخرین حوزه یخی» که یخ‌های دریایی تابستانی در آن بیش از دیگر نقاط پابرجا می‌ماندند، شکسته شد.