مرور برچسب

گرمای زمین

نقشه ماهواره ای حداکثر دمای سطح زمین منتشر شد

نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره های سنجشی از حداکثر دمای سطح زمین در کشور، نشان می دهد که استان‌های شمالی و ‏شمال‌غربی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به امسال دمای پایین تری داشتند.