مرور برچسب

یارانه نان

۳۵ درصد یارانه نان هدر می‌رود

هاشمی گفت: دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده حاضر به واقعی شدن قیمت نان نیست، درحالیکه با این وجود ۳۰ تا ۳۵ درصد یارانه نان هدر می‌رود.