مرور برچسب

یحیی صالح طبری

ثبت ۲۷۱۴ حوادث ترافیکی طی یک هفته

رئیس اورژانس تهران گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۲۷۱۴ مورد حوادث ترافیکی و ۲۶۲۲ مورد حوادث غیرترافیکی بوده است.