مرور برچسب

یورو اتحادیه اروپا جنگ اوکراین روسیه

میزان تورم در حوزه یورو رکورد زد

مرکز آماری یورو استات در گزارشی میزان تورم در ۱۹ کشور حوزه یورو را اعلام کرد که براساس آن میانگین تورم در این کشورها رکورد زده و به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است.