مرور برچسب

یوسف نوری

سرپرست معاونت آموزش ابتدایی منصوب شد

وزیر اموزش و پرورش در حکم سرپرست معاونت آموزش ابتدایی گفت: رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، الزامی است.