مرور برچسب

یوشیهید سوگا

نخست وزیر ژاپن ۲۰ فروردین با بایدن دیدار می کند

ظاهراً با توجه به اهمیت رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک برای دولت واشنگتن، نخست وزیر ژاپن نخستین رهبر یک کشور خارجی خواهد بود که کمتر از یک ماه دیگر، با بایدن به طور حضوری دیدار خواهد داشت.

نخست وزیر ژاپن ۲۰ فروردین با بایدن دیدار می کند

ظاهراً باتوجه به اهمیت رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک برای دولت واشنگتن، نخست وزیر ژاپن نخستین رهبر یک کشور خارجی خواهد بود که کمتر از یک ماه دیگر، با بایدن به طور حضوری دیدار خواهد داشت.