مرور برچسب

یونان

به دنبال انزوای ترکیه نیستیم

نخست وزیر یونان تلاش ها درباره نظامی کردن جزایر شرقی دریای اژه را رد کرد و گفت که ترکیه ای کاملا منزوی به نفع آتن نیست.