مرور برچسب

یونس پناهی

دیپلماسی سلامت در حوزه پژوهش تقویت شود

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت دیپلماسی سلامت، گفت: بر توسعه و حمایت از فرصت ها و پژوهش‌های بین المللی جهت رفع نیازهای کشور در حوزه سلامت تاکید داریم.