مرور برچسب

ییلاقی

ییلاقات اولسبلانگاه ، ، ‌ ییلاق ماسال در ارتفاع ۱۴۸۹ متری از سطح دریا؛ در ارت…

ییلاقات اولسبلانگاه ، ، ‌ ییلاق ماسال در ارتفاع ۱۴۸۹ متری از سطح دریا؛ در ارتفاعات تالش واقع شده است. اینجا خوش منظره با کلبه‌های چوبی و مراتعی وسیع است. خوشبختانه امکان تغییر محیط اولسبلنگاه توسط منابع طبیعی محدود شده و ساخت و ساز…