مرور برچسب

امیر

استایل جدید امیر نوری که شوکه تان میکند!

امیر نوری مدتی است که کم کار ده است، او بعد از لاغری قیافه عجیبی پیدا کرده است امیر نوری بازیگر طنز است. امیر نوری مدتی است که کم کار ده است، او بعد از لاغری قیافه عجیبی پیدا کرده است امیر نوری بازیگر طنز است. امیر نوری مجرد است و…