مرور رده

اخبار تکنولوژی

اصلاح الگوی تولید /بی توجهی به انرژی های خورشیدی

انرژی خورشیدی یکی از منابع تولید انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی برق است. این درحالی است که تولید برق بدون گازهای گلخانه‌ای از قبیل منو‌اکسیدکربن CO و دی‌اکسیدکربن CO2 و متان یکی از پاک‌ترین، بی‌ضررترین و در دسترس‌ترین منابع تولید برق پاک…
ادامه مطلب ...