مرور برچسب

برند

کدام سلبریتی کدام برند رو تبلیغ کرده؟؟؟؟

سلبریتی ها و بلاگرها بخاطر توجهی که از مردم جلب کردن ، به تبلیغ اعتبار و دیده شدت می بخشن! سلبریتی ها و بلاگرها بخاطر توجهی که از مردم جلب کردن ، به تبلیغ اعتبار و دیده شدت می بخشن! برندهای بزرگ این موضوع رو میدونن و حاضرن بابتش هزینه های…