مرور برچسب

بهشت زهرای جدید تهران

بهشت زهرای جدید تهران کجاست؟

زاکانی: نقطه یابی در غرب و شرق تهران به میزان صد هکتار انجام شده و وارد مذاکره برای خرید شدیم تا مردم در غرب تهران مجبور به تردد به جنوب شهر نشوند. ایسنا: علیرضا زاکانی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر با اشاره به عملکرد شهرداری تهران…