مرور برچسب

حمله یک نماینده به حسن روحانی و خبرنگاران

حمله یک نماینده به حسن روحانی و خبرنگاران/ از رهبری می خواهم با منتقدان صحبت کنند

محمدرضا صباغیان در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (۸ آذرماه) با تبریک روز مجلس، بیان کرد: همه ما چه موافق، مخالف و منتقد در شرایط بحرانی باید نگاهمان به اشارات و دست رهبری باشد، والّا ضرر خواهیم کرد. بدانیم دشمنان قسم خورده…