مرور برچسب

حمید حسینی

یک بانک ایرانی به کنترل بانک مرکزی عراق در آمد

حمید حسینی بیان کرد: بانک تعاون اسلامی که توسط بانک اقتصاد نوین و بانک کشاورزی و با سرمایه ۲۵۰ میلیارد دیناری در عراق تاسیس شده بود اکنون با گذشت بیش از ۱۰ سال از فعالیت خود با مشکلاتی روبرو شده است.