مرور برچسب

حمید رحمانی

نصب ۴۵ هزار کنتور هوشمند آب و برق در کشور

​معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران از نصب ۴۵ هزار کنتور هوشمند آب و برق شامل ۲۶ هزار کنتور هوشمند حجمی و ۲۱ هزار کنتور حجمی مکانیکی خبر داد.