مرور برچسب

حمید رضا جانباز

تغییر پارادایم آبرسانی به روستاها

مدیرعامل شرکت مهندسی آب گفت: در ۱۲۹۱ روستا در هفته های آینده عملیات اجرایی به صورت همزمان اجرا و جمعیتی معادل ۶۳۳ هزار نفر را شامل می‌شود.

آبرسانی سیار به ۷ هزار روستای کشور

مدیرعامل آبفای کشور گفت: طی تفاهم‌نامه‌ای که با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) منعقد شد، ۲۰ درصد از هزینه آبرسانی به ۱۳۰ روستای استان سیستان و بلوچستان تامین خواهد شد.

هدر رفت ۱۳ درصدی شبکه آب تهران

مدیرعامل شرکت آبفای کشور گفت: میزان هدررفت حقیقی شبکه آب تهران حدود ۱۳ درصد است در حالی که ۲۴ درصد شبکه عمری بالغ بر ۲۵ سال و نیاز به اصلاح دارد.