مرور برچسب

دولت جدید

مسیر انتخاب وزیر ارتباطات تاکنون اشتباه بود

اعضای تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقدند که تاکنون مسیر اشتباهی برای انتخاب وزیر ارتباطات طی شده و این وزارتخانه اجرایی باید تبدیل به یک وزارتخانه راهبردی همگام با روند جهانی شود.