مرور برچسب

رئیس قوه قضائیه

محسنی‌اژه‌ای: تبانی مدیران دولتی و کارشناسان یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار کرد: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود.