مرور برچسب

رامین پرچمی

بچه های “شهرام عبدلی” اشک همه را درآوردند

تصویری بسیار تلخ از فرزندان شهرام عبدلی در حال گریه و زاری بر سر مزار پدرشان منتشر شد. تصویری بسیار پر درد و بغض از فرزندان شهرام عبدلی بازیگر تلویزیون بر سر مزار پدرشان منتشر شد که اشک کاربران را درآورد. رامین پرچمی: دیر به…