مرور برچسب

زارعی

پست عجیب و جالب خانم مجری برنامه کودک

ملیکا زارعی، مجری تلویزیون تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. ملیکا زارعی نوشت: زمان بدون مراعات حال ما ،مثل باد میگذره پس تا میتونی سعی کن حال خودت رو خوب نگهداری حتی شده یکم بهتر از دیروزت