مرور برچسب

زاهدان در غبار پنهان‌کاری

گزارش میدانی؛ زاهدان در غبار پنهان‌کاری / دو طرف همه ماجرا را تعریف نمی‌کنند

ایسنا نوشت: شتاب ماشین‌ها در شهر زاهدان بیشتر از حد مجاز است. انگار که یک سوخت‌کش در جاده‌ای دور در حال فرار باشد. شیشه‌ی ماشین‌ها هم دودی‌اند. انگار آدم‌ها همواره در حال پنهان کاری باشند. ساعت یازده صبح - جمعه ششم آبان، به شهر زاهدان…