مرور برچسب

زباله

حجت اشرف زاده : با افتخار یک زباله جمع کن هستم

حجت اشرف زاده در هنگام نواخته شدن ترانه مازندرانی گفت: مراقب طبیعت ایران باشیم و خواهش می‌کنم زمان رفتن به طبیعت از کیسه زباله استفاده کنید. من با افتخار یک زباله جمع کن طبیعت ایرانم. حجت اشرف‌زاده در دومین اجرا شب دوم سی‌ونهمین…