مرور برچسب

زهرا جلیلی مقدم

کمبودی در تامین انار شب یلدا نداریم

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با پیش بینی حدود ۱.۲ میلیون تن انار در کشور گفت: با توجه به حجم تولید، کمبودی برای انار شب یلدا نداریم.