مرور برچسب

زهرا_نعمتی،

خواستم بنویسم پستِ موقت! دیدم هیچ پستی از این دائمی تر نمیشه! . حسین باستانی: «…

???????????????? خواستم بنویسم پستِ موقت! دیدم هیچ پستی از این دائمی تر نمیشه! . حسین باستانی: « پرچمدار تیم های ورزشی ایران در از زنان اسطوره ای ایران است. او عضو تیم ملی تکواندوی بود که در سال ۱۳۸۳ در حادثه رانندگی پاهایش (ابزار…