مرور برچسب

زهره

لطفا انتشار دهید فاجعه در چگاسفلی زیدون ، بهبهان ، خورستان بحران و فاجعه در یکی…

⭕لطفا انتشار دهید⭕ فاجعه در چگاسفلی زیدون ، بهبهان ، خورستان بحران و فاجعه در یکی از پر رمز و راز ‌ترین محوطه‌های باستانی جهان در ایران و در خوزستان در روزهای اخیر به صحنه درگیری و کشاکش تبدیل شده است. ‌ در چگا سفلی علاوه بر دست درازی…