مرور برچسب

سازمان آنروا

مدیر آنروا از مردم غزه عذرخواهی کرد

مدیر عملیات آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی به دلیل اظهارات خود در توجیه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه عذرخواهی کرد.

مدیر آنروا از مردم غزه عذرخواهی کرد

مدیر عملیات آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی به دلیل اظهارات خود در توجیه تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه عذرخواهی کرد.