مرور برچسب

سال جدید

حقوق بازنشستگان در سال چقدر چند درصد افزایش می یابد؟

در سال 1402 حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای‌ بازنشستگی‌، متناسب‌ با سنوات خدمت‌ قابل‌ قبول، از شصت‌ و سه‌ میلیون ریال کمتر نباشد؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حکم‌ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق های‌ بازنشستگی‌…