مرور برچسب

سامانه راداری

لزوم تقویت استعداد رزم پدافند هوایی

امیر سرتیپ صباحی‌فرد در بازدید از گروه پدافند هوایی شهید جودکی اهواز بر لزوم تقویت استعداد رزم پدافند هوایی با در نظر گرفتن مؤلفه‌های مختلف تأکید کرد.

برخورداری نیروی پدافند هوایی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های موشکی و جنگال/ هیچ هواگردی برای‌ ما غیرقابل…

امیر سرتیپ صباحی‌فرد با اشاره به برخورداری نیروی پدافند هوایی ارتش از پیشرفته‌ترین سامانه‌های راداری، موشکی و جنگال گفت: امروز بر لبه تکنولوژی و دانش حرکت می‌کنیم و قادریم دشمنان‌مان را فراتر از مرز‌ها رصد کنیم.

دشمنان را فراتر از مرز‌ها رصد می‌کنیم/ هیچ هواگردی برایمان غیرقابل رؤیت نیست

امیر سرتیپ صباحی‌فرد با تأکید بر آمادگی پدافند هوایی در رصد آسمان کشور و ورای مرزها گفت: امروز پدافند هوایی بر لبه تکنولوژی و دانش حرکت کرده و قادریم دشمنان‌مان را فراتر از مرز‌های کشور رصد کنیم.