مرور برچسب

سامی یوسف

احسان یاسین به جای سامی یوسف؛ کپی برابر اصل

برخی از خوانندگان کپیِ خوانندگان اصلی و مشهور بوده‌اند؛ اما گاهی برخی از همین کُپی‌ها با استمرار و انتخاب مسیر درست توانسته‌اند به اعتباری بالاتر از آن خواننده اصلی هم برسند. خبرگزاری تسنیم - "عصر جدید" استعدادهای زیادی را در عرصه موسیقی…