مرور برچسب

سیزده_به_در

به باور آریاییان عدد ۱۳ نحس نیست و سیزدهمین روز از هر ماه به نام ایزد باران ( …

به باور آریاییان عدد ۱۳ نحس نیست و سیزدهمین روز از هر ماه به نام ایزد باران ( تیشتر ) نام گذاری شده است که در تیر ماه گاهانبار تیرگان از این رو است. بنا به باور آریاییان در گذشته های دور دیو خشکسالی بر سرزمین ایران تاخت ، اورمزد به…