مرور برچسب

سیستان_و_بلوچستان

. امروزتون عالی دلتون آفتابی قدمهاتون سبز و استوار حالتون خوب زندگیتون گرم وجو…

?????? . امروزتون عالی دلتون آفتابی قدمهاتون سبز و استوار حالتون خوب زندگیتون گرم وجودتون سلامت و روزهای عمرتون پراز اتفاقات قشنگ وبه یاد ماندنی شنبه تون به خیر و خوشی برِیس ؛ ؛ ? By @Isaacdidevar Bris ; ; va Balouchestan ; ?…

عکاس میگه : واقعا کجای دنیا؟ چند نقطه بر روی کره زمین وجود داره که بشه این منظ…

?????? عکاس میگه : ? واقعا کجای دنیا؟ چند نقطه بر روی کره زمین وجود داره که بشه این منظره رو دید؟ آبی گاهی با خودم فکر میکنم که جاهای بکر و کمتر دیده شده رو معرفی نکنم تا همینطور زیبا و دست نخورده باقی بمونه. خیلی از دوستان و…