مرور برچسب

سینا استوی

سینا استوری دستگیر شد

به گزارش خبرنگاری سینا استوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی بازداشت شد.