مرور برچسب

شاباک

تمام اطلاعات مهره خطرناک اسرائیلی لو رفت

هنوز هویت رئیس جدید شاباک از سوی تل آویو افشا نشده، مقاومت فلسطین اسم و تصویر او را در کنار دیگر جزئیات منتشر و از عبارت تحت تعقیب به دو زبان عربی و انگلیسی برای او استفاده کردند.

تمام اطلاعات مهره خطرناک اسرائیلی لو رفت

هنوز هویت رئیس جدید شاباک از سوی تل آویو افشا نشده، مقاومت فلسطین اسم وعکس او را در کنار دیگر جزییات منتشر و از عبارت تحت تعقیب به دو زبان عربی و انگلیس برای او استفاده کردند.