مرور برچسب

شاه محمود قریشی

متعهد به حفظ روابط عالی با ایران هستیم

وزیر خارجه پاکستان امروز در سخنانی از تعهد کشورش به حفظ روابط با ایران علیرغم فشارهای مختلف خبر داد و تصریح کرد: متعهد به حفظ روابط عالی با ایران هستیم.

متعهد به حفظ روابط عالی با ایران هستیم

وزیر خارجه پاکستان امروز در سخنانی از تعهد کشورش به حفظ روابط با ایران علیرغم فشارهای مختلف خبر داد و تصریح کرد: متعهد به حفظ روابط عالی با ایران هستیم.

وزیر خارجه پاکستان امروز به کابل سفر می‌کند

شاه‌محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در رأس یک هیأت بلند پایه وارد کابل می شود تا با مقامات طالبان درباره روابط دوجانبه، مساله مهاجران و کمک‌های جهانی به افغانستان گفتگو کند.

وزیر خارجه پاکستان امروز به کابل سفر می‌کند

شاه‌محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در رأس یک هیأت بلند پایه وارد کابل می شود تا با مقامات طالبان درباره روابط دوجانبه، مساله مهاجران و کمک‌های جهانی به افغانستان گفتگو کند.