مرور برچسب

شاکری

واکنش تند وکنایه آمیز غزل شاکری نسبت به خبر رئیس صداوسیما!

غزل شاکری بازیگر مطرح سینما در استوری به خبر جبلی رئیس صداوسیما در خصوص ویژه برنامه‌های نوروز که به عوامل تولید آن گفته بود نوروز امسال رو سفید شدیم واکنش کنایه آمیزی داشت. غزل شاکری بازیگر مطرح سینما در استوری به خبر جبلی رئیس صداوسیما…