مرور برچسب

شب_خوش

تندیس آریو برزن [نماد دلیری ، بی باکی ، ایستادگی] ، یاسوج Ariobarzanes the Brav…

✨ تندیس آریو برزن ، یاسوج Ariobarzanes the Brave , Yasouj Photo By @erfanghafouri ________________ آریوبَرزَن ، نام سردار ایرانی بود که در برابر سپاه اسکندر مقدونی ایستادگی کرد و خود و سربازانش تا واپسین تن کشته شدند. نام آریوبرزن…